KHÓC VỢMở cánh cửa ra thấy hoa mai nở
Tôi nhìn bâng khuâng nghĩ kiếp phù du
Chợt thấy u hoài, lời hoa tạ từ
Lòng hoang vắng lạnh, đầy nỗi ưu tư.


Khép cánh cửa vào nhìn hoa mai rụng
Em đi không lời, như mây như gió
Em đi vô tư, như gió như mây
Em vào hư vô, tôi khóc từng giờ.


Mở cánh cửa ra thấy hoa mai nở
Khép cánh cửa vào lại thấy hoa rơi
Em đã đi rồi, tôi đứng ngẩn ngơ !
Lặng thầm em đi không lời trăn trối.


Em sống với anh như không như có
Bốn mươi năm trường lắm nỗi đau thương
Bốn mươi năm trường sống đời nghèo khó
Cho anh thì giờ trả nợ văn chương.


(Đêm 13/2/2009)

Hiền nội mất ngày Mồng 6 Tết Kỷ Sửu (31/1/2009)
© tác giả giữ bản quyền.
. tải đăng ngày 17.02.2009 theo nguyên bản của tác giả .
. TẢI ĐĂNG LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM