TRANG THƠ THĂM LẠNG SƠN


1. Đường lên xứ Lạng

Đường lên xứ Lạng thênh thênh
Bản xưa lên phố, núi xanh lên rừng
Con đường cao tốc thẳng tưng
Xuân vang Sli-lượn, "lồng tồng" hội vui
Kỳ Cùng sông biếc ta soi
Mới hay đời mới cùng người nên duyên


2.Qua ải Chi Lăng

Ờ, đây là ải Chi Lăng
Nơi Vua Lê chém Liễu Thăng một chiều
Đà đao một nhát tuyệt chiêu
Vạn tên bỏ xác bên đèo Mã Yên
Nghìn năm chống giặc bao phen
Bớ quân xâm lược chớ quên ải này.

3.Cây đa bên câu Kỳ Lừa

Kỳ Lừa còn một cây đa
Tán xòe bóng cả rườm rà xanh tươi
Năm xưa giặc phá tơi bời
Bên cầu trụ vững cho Đời vợi đau
Qua sông lại bắc nhịp cầu
Lối sang Hữu Nghị, lối sâu hận thù...
Bá quyền tàn mảnh trăng lu
Thần cây đa bóng nhập nhòa bên sông.

4. Trước tượng đá nàng Tô Thị

Tượng trời: người đã nung vôi
Tượng nay đắp lại để coi ... sao đành?
Ngoài biên bao cuộc chiến tranh
Bồng con vô vọng hóa thành Nàng Tô

5. Thăm động Tam Thanh

Động Tam Thanh mở cửa
Vọng tiếng thơ Ngọ Phong (1)
-Sống : trấn yên biên ải
-Chết : hồn thiêng biên phòng

(1) Ngô Thì Sĩ, thân phụ Tiến sỹ Ngô Thì Nhậm đốc trấn Lạng Sơn năm 1777 đời Lê.

6.Trước Hữu Nghị Quan

Ải cao, kìa Hữu Nghị Quan
Ở bên nước bạn, cửa sang nước mình
Bắt tay "hảo hảo" hòa bình
Xe qua hữu nghị đẹp tình viễn biên
Việc Đời thành bại tại thiên
Đánh nhau là việc chẳng nên chút nào
Lại vui, ta"hảo hảo" nào
Mao Đài - Quốc tửu ào ào "Canbây" (2)

(2) Cạn chén

7.Chén rượu mù sương


(tay cầm bầu rượu nắm nem
mải vui quên hết lời em dặn dò...)
ca dao

Đồng Đăng chén rượu mù sương
Nâng ly là rót yêu thương đầy lòng
Không đi không biết Đồng Đăng
Ra về còn để thương thầm nhớ ai.
Tay tiên rót chén đầy vơi
Chén say như phả đầy hơi của mình
Thôi chào, về với Bắc Ninh
Còn yêu còn hẹn đượm tình Lạng Sơn

Lạng Sơn tháng 2 năm 2009


© tải đăng ngày 13.02.2009 theo nguyên bản của tác giả gửi từ Hà Nội.
. TÁC PHẨM CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN KHÔI CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM Ở HẢI NGOẠI .