HƯƠNG QUÊ


TIẾNG CHUÔNG NGÀY VỀ


Boong boong chuông hiệu báo tin sầu
Hồn xác giờ đây giã biệt nhau
Sinh ký vững tin ơn cứu độ
Tử quy trông cậy phúc ngàn sau
Anna bổn mạng luôn nâng đỡ
Đức Mẹ từ bi vẫn chữa bầu
Xin Chúa xót thương qua luyện tội
Đem về Thiên Quốc phúc dài lâu

Xin được chia sẻ cùng anh Antôn Nguyễn Tuy
Thân hữu đồng hương Hà Hồi tại Gx. Nam Hòa
về sự ra đi đột ngột của người bạn trăm năm
Anna Kinh Hồng


THẤT THẬP ĐĂNG QUANG


Chúa đã ban cho bảy chục tròn
Lộc nhà tiên tổ lại thương con
Tông đồ giáo phận hằng gánh vác
Trách nhiệm đồng hương vẫn sắt son.
Nghĩa tình bắc nam luôn hòa hợp
Nội ngoại xa gần vẫn mến thương
Giám Tỉnh Hội Dòng ban tín sắc
Cộng đoàn, huyết tộc chúc hân hoan
Tạ ơn Thiên Chúa hằng chăm sóc,
Xin Thánh quan thầy giúp sức con


THI TỨ

Kính tặng Cụ Thế Kiên Dominic
Và các thi hữu Gx. An Lạc Xuân Phúc - Ngọc Cung


Thế giới vào Xuân có chúng ta
Kiên tâm tạo dựng nhóm “Văn Nhà”
Hương hoa trần thế mầu thi tứ
Quê quán Thiên Đàng sắc thắm pha,
Xuân lộc đang về trên khắp nẻo
Phúc vinh sẽ đến với muôn nhà
Ngọc ngà thơ tấu Lời Hằng Sống
Cung bậc thăng trầm khúc thánh ca Hương Quê
HƯƠNG QUÊ
© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 03.02.2009.