BELEM ! BELEM !
Be-lem! Be-lem! Hai ngàn năm diễm phúc
Mặc dù ngươi là thân phận rơm hèn
Những bò lừa và mục đồng nghèo khó
Những sương rơi và tuyết phủ tư bề
Mà Thiên Chúa vẫn xuống ở nhà ngươi!
Noel ! Noel ! Hai ngàn năm tiếng vọng
Từ lầu cao dinh thự trên đồi
Từ đồng ruộng đơn sơ nhà tranh, sườn núi
Nơi rừng sâu cây cỏ hoang sơ
Nơi sa mạc mênh mang huyền bí
Và biển cả sông ngòi nước vẫn qua đi
Vẫn còn đó tiếng vọng hai ngàn năm
Hai ngàn năm khẩn thiết
Hai ngàn năm đau thương
Hai ngàn năm Cứu Chuộc.
Hỡi A-dam E-và huyền sử
Người kéo Thiên Chúa xuống ở với chúng tôi
Người bị ra đi
Để chúng tôi ở lại
Nhưng đã biến nhà mình thành hỏa ngục trần gian
Chúng tôi tội lỗi nhưng không lấy gì che thân
Lầm lỗi nhưng không sám hối
Hận thù nhưng không xóa bỏ
Tha hương không có đường về
Người có nghe tiếng vọng hai ngàn năm ?
Hai ngàn năm tội lỗi
Hai ngàn năm đi hoang
Hai ngàn năm đọa đày
Hai ngàn năm thống khổ
Hai ngàn năm nước mắt
Nước mắt ngập dòng sông !
Be-lem ! Be-lem ! Ngươi diễm phúc
Từ lều tranh nên cao sang thánh điện
Từ cô liêu đồng nội
Nên huy hoàng như chốn thành đô
Nhưng con người hững hờ
Không nghe tiếng vọng
Không cúi đầu ăn năn sám hối
Người có nghe
Tiếng khóc thầm của những thai nhi
Những thai nhi vứt bỏ ngoài đường
Những thai nhi bị giết nơi phòng lạnh ?!
Hỡi quyền lực văn minh
Bản án treo trên đầu ngươi.


( 12/2008 )
© tác giả giữ bản quyền.
. tải đăng ngày 21.12.2008 theo nguyên bản của tác giả .
. TẢI ĐĂNG LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM