RỪNG NGƯỜI


Cảm hứng từ thư Email của Tiến sĩ TMD
ngày 16/11/2008

Ở đây là một "rừng người"
Không yêu không ghét nên đời tan hoang
Đoạn tràng tiếp nối đoạn tràng
Đau thương tiếp nối đau thương còn gì !
Con người chẳng có là chi
Trên đầu cũng chẳng có chi lạ thường !
Lạc dòng giữa chốn quê hương
Quặn đau tim thắt ruột tràn máu tươi !
Đêm đêm nhìn ánh sao rơi
Hỏi xem thân phận con người ở đâu?
Thưa rằng trời cũng u sầu
Đất kia cũng lở, biển đau tràn bờ
Con người sống kiếp bơ vơ
Đến khi chết cũng vật vờ đau thương !
Quê hương này, chốn đoạn trường !
Kiếp sau xin đổi đoạn đường mà đi.
Phúc thay ! Còn Đấng Từ Bi
Trong đau thương có NGƯỜI đi với mình.


© tác giả giữ bản quyền.
. tải đăng ngày 05.12.2008 theo nguyên bản của tác giả .
. TẢI ĐĂNG LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM