NHỚ NAM ĐỊNH


(Tặng Trần Huy Thuận)


  Nam Định nhạt nhòa ký ức
  Quê hương của các Vua Trần
  Có cụ Tú Xương thơ phú
  Có ông "đổi mới" Trường Chinh.


  Sông Đào chảy vào lòng Phố
  Âm thầm một Bến Đò Quan
  MÁY DỆT một thời để nhớ
  Thiếu ông Minh Trị Thiên Hoàng?


  Nam Định bao nhiêu người giỏi
  Quê nghèo..."đi" mãi đâu đâu?
  Bao giờ Thành Nam bứt khởi?
  Trăm năm một tiếng còi tầu...

10-7-08


© tải đăng ngày 17.10.2008 theo nguyên bản của tác giả gửi từ Hà Nội.


. TÁC PHẨM CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN KHÔI CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM Ở HẢI NGOẠI .