CHỚM THU


Trong vườn đã ngớt tiếng ve
Chiều về nhạc dế thầm thì nhỏ to
Con chuồn chuồn đỏ từ mô
Đến bên hàng giậu nhắc thu sắp về        

(9/9/2008)


TÌNH THU


  Ngàn thu ru giấc ngủ yên
Mưa thu giòng lệ triền miên ngàn đời
Tiếng thu ngàn gió chơi vơi
Bước thu nhẹ lướt mây trôi trên ngàn
Hoa tiên ngàn lá thu vàng 
Mây thu ngàn sợi tơ đan lưng trời
Trời thu ngàn dậm đường mây   
  Tình thu ngàn cánh chim trời gửi trao           

(29/9/2008)
© tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi từ Tokyo ngày 01.10.2008.