LÀNG VŨ ĐẠI NGÀY NAY


(Tặng Hoàng Vũ Đông Sơn)


"Đổi mới" về thăm làng Vũ Đại
Mộ Nam Cao đã quy tập bên vườn
Thằng Chí Phèo đi đâu mất hút
Vào ra trình giấy công an thôn
"Nhà Bá Kiến"-xã vừa chuộc lại
Để làm điểm nhấn khách lãng du
Thị Nở mơ chờ thi Hoa hậu
"Cúp điện" : dân làng dệt ngủ khò
Không ruộng đất : chồng đi "cửu vạn"
Vợ "ôsin" sang tận Đài Loan
Đảng Bộ đang học "Tư tưởng Bác
Luận bàn "đột phá" để vươn lên
Bãi chuối bờ sông trông "dự án"
Tháng chín Làng vui hội thả diều
Sân nhà Lão Hạc gà eo óc
"Bão giá" chợ chiều quán vắng teo.

Hà Nam tháng 9 năm 2008

VIẾNG MỘ NAM CAO


(Tặng Thái Lương)


Về làng Thị Nở còn đây
Chí Phèo, Bá Kiến đã "bay" nơi nào?
Vào Nhà viếng bác Nam Cao
Chen chân bên mộ nôn nao "Đời Thừa"


Viết tại thôn Nhân Hậu, Hà Nam
21-8-2003

© tải đăng ngày 23.09.2008 theo nguyên bản của tác giả gửi từ Hà Nội.


. TÁC PHẨM CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN KHÔI CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM Ở HẢI NGOẠI .