ĐÊM BUỒN  Phận sao phận bạc như vôi,
  Con sâu cái kiến còn ngồi nơi kia.
  Đêm đêm nhìn ánh sao khuya,
  Hỏi mây hỏi gió đi về nơi đâu?
  Ngoài kia tiếng quốc kêu sầu,
  Bên hè gió thoảng canh thâu một người.
  Hỏi sao sao chẳng nói lời,
  Hỏi con nhện vẫn miệt mài giăng tơ.
  Nhện ơi, xin dệt mối chờ,
  Con sâu cái kiến đậu bờ yêu thương.


( 8.2008 )

ĐÊM THU


  Tôi buông giấc ngủ vào khuya,
  Tựa mây tựa gió đầu hè thu sang.
  Hồn thu lay gọi bên màn,
  Gió về hiu hắt cung đàn thinh không.
  Nghe như có tiếng trong lòng,
  Lời kinh tiếng hát của dòng thời gian.
  Âm ba ngày đó phím đàn,
  Bàn tay thanh khiết dịu dàng lướt cao.
  Đêm thu níu hỏi trăng sao,
  Ngày xưa huyền thoại, thi hào nơi đâu ?
  Bây giờ gánh nặng sầu đau,
  Trần gian một cõi nghìn sau thế nào ?


( 8.2008 )


KHẢI TRIỀU© tác giả giữ bản quyền.
. tải đăng ngày 22.09.2008 theo nguyên bản của tác giả .