phóng dịch


San Trung Vấn Đáp

Vấn dư hà ý tê bích san 
Tiếu nhi bất đáp tâm tự nhàn 
Đào hoa lưu thủy yểu nhiên khứ 
Biệt hữu thiên địa phi nhân gian

Lý Bạch    Hỏi Đáp Trong Núi

Hỏi sao ở chốn núi rừng 
Mỉm cười chẳng đáp mà lòng an nhiên 
Hoa trôi nước chảy triền miên 
Suối hoa núi biếc cõi riêng khác đời

(13/7/2008)  
Hạ Nhật San Trung

  Lãn diêu bạch vũ phiến 
Lõa đản thanh lâm trung 
Thoát cân quải thạch bích 
Lộ đính sái tùng phong    

Lý BạchNgày Hạ Trong Núi

  Quạt lông phe phẩy cũng lười
Vào rừng cởi áo hở vai phơi trần
Tháo khăn vắt tạm lên tường
Đầu trần hóng gió giữa rừng thông reo    

(28/8/2008)
Giang Đình

Thản phúc giang đình noãn
Trường ngâm dã vọng thời
Thủy lưu tâm bất cạnh
Vân tại ý câu trì
Tịch tịch xuân tương vãn
Hân hân vật tự tư
Cố lâm quy vị đắc
Bài muộn cưỡng tài thi    

Đỗ PhủBên Sông

Trước đình nắng ấm phơi trần
Đồng xa lặng ngắm bên sông hát thầm
Nước trôi cũng chẳng bận lòng 
Mây bay lờ lững bạn cùng với ta
Mùa xuân lặng lẽ trôi qua
Muôn loài đâu đó chăm lo việc mình 
Chưa về thăm lại cố hương  
Đành làm thơ đuổi cơn buồn này thôi  

(28/8/2008)
Hạ Ý

Biệt viện thâm thâm hạ điệm thanh
Chá lựu khai biến thấu liêm minh
Thụ âm mãn địa nhật đương ngọ
Mộng giác lưu oanh thời nhất thanh  

Tô Thuấn KhâmHạ Ý

  Trưa hè trải chiếu sau vườn
Qua mành lựu đỏ bên tường nhà sau
Nắng trưa khuất bóng cây cao 
Chim chuyền ríu rít tỉnh mau giấc hòe  

(04/9/2008)
Mộ Giang Ngâm

  Nhất đạo tàn dương phô thủy trung ,
Bán giang sắt sắt bán giang hồng .
Khả liên cửu nguyệt sơ tam dạ ,
Lộ tự chân châu nguyệt tự cung

Bạch Cư DịChiều Trên Sông

Chiều tàn vệt nắng trên sông
Nửa giòng rực sáng nửa rưng rưng buồn
Dịu dàng soi ánh trăng non
Sương long lanh ngọc trăng buông cung ngà     

(05/9/2008) 
Hạ Chí Nhật Tác

Tuyền xu vô đình vận
Tứ tự tương thác hành
Kí ngôn hách hi cảnh
Kim nhật nhất âm sanh  

Quyền Đức Dư  Thơ Viết Ngày Hạ Chí

Chòm sao Đẩu chẳng ngừng quay
Xuân qua thu lại đổi thay bốn mùa
Hỡi này vầng nhật sáng lòa
Hơi thu đã chớm hiện từ hôm nay  

(05/9/2008)phóng dịch

( Tokyo )TRANG CHÍNH VĂN & TRUYỆN CHUYỂN NGỮ BIÊN LUẬN NHẬN ĐỊNH KỊCH NGHỆ