DÒNG SÔNG  Quê tôi có một dòng sông,
  Nước non non nước chờ mong tháng ngày.
  Bảy mươi năm cũng là đây,
  Phận sao phận bạc,thân gầy cò con.
  Hồn tôi lặng lẽ bên sông,
  Nước sao nước chẳng xuôi dòng biển Đông ?
  Đêm đêm lòng lại hỏi lòng,
  Người ơi, sao chẳng khơi dòng phù sinh?!

( 8.2008 )

TÂM TƯ  Bảy mươi năm một kiếp người,
  Bôn chôn cho lắm,đứng ngồi không yên.
  Đã toan trút bỏ lụy phiền,
  Tìm trong thinh lặng, cửa thiền viện tu.
  Nhưng thân làm nhện giăng tơ,
  Sợi yêu thì ít, tâm tư thì nhiều.
  Hoàng hôn ngả bóng đưởng chiều,
  Nhìn cây lá rụng với nhiều xót thương.
  Thôi đành lê bước đoạn trường,
  Làm trai thời loạn vấn vương ít nhiều.
  Người trong tu viện tôi yêu,
  Đem lời ân nghĩa nói điều băn khoăn:

  " Đời sống nổi loạn,
  Anh trôi theo dòng ?
  Đời sống lường đao,
  Anh ngược dòng không ?"

  " Lường đao " tôi đã ngược dòng,
  Bên đời " nổi loạn ", theo dòng phù sinh.


( 8.2008 )


KHẢI TRIỀU© tác giả giữ bản quyền.
. tải đăng ngày 28.08.2008 theo nguyên bản của tác giả .