phóng dịch
Sơ Hạ Tức Sự

Thạch lương mao ốc hữu loan kỳ
Lưu thủy tiên tiên độ lưỡng pha
Tình nhật noãn phong sanh mạch khí
Lục âm u thảo thắng hoa thì

Vương An Thạch    Đầu Hạ

Lều tranh cầu đá lượn quanh
Giòng sông êm lững lờ xanh đôi bờ
Hương đồng nắng hạ gió đưa
Cỏ xanh bóng mát
Không hoa nào bằng

(10/8/2008)  
Hạ Sơ Vũ Hậu Tầm Ngu Khê

Du du vũ sơ tễ
Độc nhiễu thanh khê khúc
Dẫn trượng thí hoang tuyền
Giải đái vi tân trúc
Trầm ngâm diệc hà sự
Tịch mịch cố sở dục
Hạnh thử tức doanh doanh 
Khiếu ca tĩnh viêm úc  

Liễu Tông NguyênSau Mưa Đầu Hạ Đi Tìm Suối Ngu

Mưa dầm vừa dứt trời trong
Vòng theo khe núi quẩn quanh một mình
Suối hoang lần chống gậy tìm
Tháo đai đo bụi trúc xinh bên đường
Trầm ngâm nghĩ ngợi mông lung
Tịch liêu một cõi xưa thường vẫn ưa 
Được nay phiền nhiễu lánh xa
Vui ca quên cả quanh ta hạ nồng  

(11/8/2008)
Hạ Nhật Điền Viên Tạp Hứng

Mai tử kim hoàng hạnh tử phì
Mạch hoa tuyết bạch thái hoa hi
Nhật trường li lạc vô nhân quá
Duy hữu tình đình diên điệp phi  

Phạm Thành ĐạiThôn Quê Ngày Hạ

Quả mơ to chín vàng ươm
Lúa đơm bông trắng, cải làn thưa hoa
Ngày dài, ngõ vắng người qua
Chuồn chuồn bươm bướm nhởn nhơ bên rào

(11/8/2008)
Vũ Hậu Tức Sự

Thử vũ lương sơ quá
Cao vân bạc vị quy
Linh linh san lưu biến
Tích tích dã phong vi
Nhật khí tình hồng đoạn
Hà quang bạch điểu phi
Nông nhân sạ tương kiến
Hoan tiếu chi phi khoản

Chu Di TônSau Mưa

Sau mưa gió nhẹ chiều hè
Trời cao mây mỏng chưa về nơi nao  
   Suối ôm mát lạnh chân đèo 
Vi vu có tiếng gió reo trên đồng
Nắng lên lấp lánh cầu vồng
Chim tung cánh trắng về trong ráng chiều
Nhà nông gõ cửa thăm nhau
Tiếng cười vang mãi đằng sau cổng sài

(10/8/2008)
Hạ Dạ

Mãnh phong phiêu điện hắc vân sanh
Siếp siếp cao lâm thốc vũ thanh
Dạ cửu vũ hưu phong hựu định
Đoạn vân lưu nguyệt khước tà minh

Hàn ỐcĐêm Hè

Gió to chớp giật mây đùn
Tiếng mưa nặng hạt trên tàng cây cao
Gió ngừng mưa tạnh đêm sâu
Rẽ mây vằng vặc trăng thâu xuyên cành   

(10/8/2008) 
Hạ Nhật Đề
Ngộ Không Thượng Nhân Viện Thi


Tam phục bế môn phi nhất nạp
Kiêm vô tùng trúc ấm phòng lang
An thiền bất tất tu san thủy
Diệt khước tâm đầu hỏa diệc lương  

Đỗ Duẩn Hạc  Ngày Hạ Đề Thơ Ở Thảo Am
của Ngộ Không Thượng nhân


  Cửa cài
Khoác áo nâu sòng 
Vườn không tùng trúc
Chói chang nắng hè
Tọa thiền sơn thủy cần chi
Tâm thiền dịu mát xua đi hạ nồng    

(13/8/2008)
Sơn Tuyền
Tiên Trà Hữu Hoài


Tọa chước lãnh lãnh thủy
Khán tiên sắt sắt trần
Vô do trì nhất trản
Kí dữ ái trà nhân

Bạch Cư Dị  Uống Trà Trong Núi

Ngồi đây múc nước trong thanh
Lá trà xanh thẫm một bình đem châm
Biết người vẫn thích trà ngon
Làm sao gửi chén trà thơm lúc này

(22/5/2008)phóng dịch

( Tokyo )TRANG CHÍNH VĂN & TRUYỆN CHUYỂN NGỮ BIÊN LUẬN NHẬN ĐỊNH KỊCH NGHỆ