PHAN THÀNH MINHBÓNG CHIẾC
  Cha gầy nhân ảnh khói sương
  phơ phơ tóc bạc niêm hương đất trời
  hai vầng nhật nguyệt hai nơi
  đũa đôi lẻ chiếc đứng ngồi héo hon


  Hành trình về phía neo đơn
  nỗi đau lấn át nguồn cơn chia lìa
  mẹ buồn leo lét đèn khuya
  một đời đẫm vị nong nia giần sàng


  Cơi trầu nắng chứa mưa chan
  vui gì thế sự mà toan ấm nồng
  tò tò trăm nỗi nhớ mong
  ai xui chiếc lá sầu đông úa tàn


  cúi đầu khánh lễ Vu Lan
  Mục Kiền Liên ánh hào quang chói ngời
  mẹ ơi hiếu động lòng trời
  câu kinh phổ độ cõi người tịnh yên


© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 15.08.2008.