MỘT THOÁNG  Bao giờ tôi lại gặp tôi,
  Như không như có, mặc đời bon chen.
  Sân trường in dấu chân êm,
  Hắt hiu lời gió...bên thềm lá rơi.
  Bâng khuâng tôi lại nhìn tôi,
  Hôm nay mà lại nhớ người hôm qua.


( 7. 2008 )

KHẢI TRIỀU© tác giả giữ bản quyền.
. tải đăng ngày 03.08.2008 theo nguyên bản của tác giả .