THE BRIGHT AND CLEAR RHYTHMSWith the bright and clear behavior,
a young soldier
writes on the black board
his fresh writings,
his thinking of the sunlight.
The writings have legs and they romp out.

*

The little children open their eyes, learn how to become the successful men.
The sound of birds and the sunlight seem all over the air.
The fragrance of anise-trees and cinnamon-trees spread in the wind.
Each word is gragrant with the poetry and the delight
makes the country, the mountains, the rivers appear
makes the heroes and the poets appear
makes the souls of the deceased appear...
The children with bare feet
jump with joy - in bright and clear rhythms.

*

A young soldier sits dazedly by the stream.
It whispers to him the song of months and years.
The bright and clear soldier -
tenderly tell some stories.
The bright and clear children swallow every single word of his.
The stream is bright and clear in the children's faces.
A soldier take them walk -
their steps in rhythms
are brighter and clearer.

translated by

13.3.2008


NHỮNG NHỊP ĐIỆU SÁNG TRONGVới cử chỉ sáng trong
Người lính trẻ
miết lên bảng đen
Những con chữ tươi ròng
Những tư duy ánh sáng
Những con chữ có chân chạy tung tăng.

*

Những em nhỏ mở mắt học làm người
Xốn xang tiếng chim và nắng trời
Mơn man hương hồi hương quế
Từng lời thơm thơ, ý vị
Hiển hiện non sông - đất nước
Hiển hiện anh hùng và những nhà thơ
Hiển hịn anh linh nững người đã khuất...
Những em bé chân đât
nhún nhảy - nhịp điệu sáng trong.

*

Anh lính trẻ bồi hồi bên bờ suối
Tiếng suối thì thần bài ca tháng năm
Anh lính sáng trong-
dịu dàng kể chuyện
Bầy em sáng trong nuốt lấy từng lời
Dòng suối sáng trong gương mặt trẻ
Người lính dắt bầy em -
nhịp bước sáng trong thêm.16-2-2002

© Copyright © 2004-2008 NEWVIETART - All Rights Reserved .