THƯ GỞI THẦY
  Kính thưa thầy!
  Đây là bài hình học của con.
  Con đã nhiều lần minh chứng:
  Hai đường thẳng song song
  Có thể gặp nhau ở chân trời vô cực.
  Nhưng giải pháp nào khả dĩ cho con
  Khi hai ý thức hệ nảy sinh từ đỉnh cao tư tuởng
  Lại không thể gặp nhau
  Ngoại trừ nơi chiến tuyến.

  Con nói về những đường thẳng, đường cong
  Người ta đã tạo bất kỳ nhiều điểm
  Và nơi đó có thể là những chỗ cầu xin
  Để “bọn cái bang” khẩn cầu những dấu son và chữ ký
  Trên những trang giấy
  Thường được mở đầu bằng hai chữ “Đơn xin…”
  Chốn côn đường tanh hôi mùi tiền bạc
  Hương vị của sự tự do đâu dễ kiếm.

  Kính thưa thầy!
  Đây là bài đại số của con.
  Những phương trình có quá nhiều ẩn số
  Nhiều đêm con không tài nào dỗ giấc ngủ yên
  Đấy không phải là phương trình vô nghiệm
  Mà giải pháp nào cũng đến kết quả là “Không!”.
  Bởi phương trình ấy… có “Đô la” mới giải nổi.

  Thầy ơi! Có quá nhiều hình tam giác có góc tù
  Nơi riêng biệt dành cho những người yêu nước
  Những dân đen và chỉ toàn những kẻ trắng tay.
  Những hình tròn sao khép kín - hở thầy?
  Để cuộc đời loanh quanh đi… đi mãi
  Rồi cuối cùng quay lại nguyên thủy buổi sương mai.

  Kính thưa thầy!
  Đây là bài sinh vật học
  Về loài thú trong nhà và những loại thú hoang
  Con đã học về sự trung thành của chó
  Những mãnh sư hung tợn nhưng chưa lần biết đến thịt con
  Cánh diều phiêu bạt chân trời tự do chỉ nhờ đôi cánh
  Nghĩ đến loài người chợt nước mắt con rơi…

  Bài luân lý con thuộc lòng về sự trung thành và tận tụy
  Nhưng mấy chữ vị tha, bác ái là chi?
  Còn những từ thủy chung, hiếu nghĩa?
  Con học được ở “đám vô học dân gian”
  Từ tự trọng, lòng nhân và phẩm giá
  Giờ chỉ còn trong tự điển – Thầy ơi!

  Giờ ngoại ngữ tùy thời mà con học
  Có những khi vào trường phải “grát-vui che”
  Rồi lắm lúc chào thầy bằng một câu “nị hảo”
  Đã qua rồi cái thuở “bông-dzua”
  Nay thời mới - mốt Tàu, Nga đà xưa lắm.
  Con gặp thầy nịnh một tiếng “Ô-kê”.

  Kính thưa thầy!
  Đây là bài nghị luận của con
  Nước Việt Nam hơn bốn ngàn năm văn hiến
  Một ngàn năm nộ lệ và trăm năm đọa đày
  Nửa thế kỷ anh em xương tàn cốt nhục
  Ba mươi năm tận khổ với đói nghèo
  Ai gây ra chuyện nhà tan cửa nát?
  Thuở thái bình cũng là thuở hồng hoang
  Thời thịnh trị đâu khác gì địa ngục

  Kính thưa thầy!
  Bài học nào con cũng chừa một trang giấy trắng
  Để khi con khóc, giọt nước mắt không nhòe
  Bài lịch sử hôm nay rất lạ
  Thời hiện đại phân vân giữa giặc với anh hùng
  Con đã mấy lần viết sai chính tả
  Người bị “dziệt dzốt” mới phải là con.

  Dẫu rất buồn nhưng nay con không học nữa
  Con sẽ không thi để lấy những tấm bằng
  Chuyện chân – giả nào hay giữa bình thời mà như loạn
  Biết đâu chừng con “bị” phải làm quan
  Đời cay lắm: Trong đám gù - thằng thẳng lưng mới là tàn tật
  Con về nhà tìm nơi chốn bình an .ĐẶNG TRẦN


© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải ngày 30.06.2008 lần đầu trên newvietart.com theo nguyên bản tác gỉa gởi .
. Trích đăng lại xin vui lòng ghi nguồn : newvietart.com.