Tượng Charles Dickens

THĂM LÀNG NHÀ VĂN CHARLES DICKENS
Tặng NH


Ta vào vai Copperfield thuở nhỏ *
" Quy cố hương" về nước Anh xưa
Dòng sông cạn đưa con thuyền gỗ
Ngọn đèn dầu đi trong đêm mơ...


Dây xóm những ngôi nhà quần tụ
Cô láng giềng đang tắm dưới trăng
Chàng chế ra chiếc tời kéo nước
Da thịt nàng phả ấm trang văn


Đây phố chợ dân làng hội họp
Hồn ông cha lảng vảng quây quần
Thịt cưù nướng , Whisky tự rót
Cõi trần gian lẫn với thiên đường


Chàng văn sỹ suốt đêm ngồi viết
Giữa vườn quê bao chuyện ngổn ngang
Dickens đấy hoá thân David
Thành văn hào từ chốn hương thôn


London ngày 1-8-2007

* Văn hào Charles Dickens (1812-1870) tác giả cuốn "David Coppperfield"© tải đăng theo nguyên bản của tác giả gửi từ Hà Nội ngày 16.06.2008.
trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com