VIẾT Ở ĐỒI DƯƠNG


Phố chen vào biển từ lâu
Tiếng người, tiếng gió gọi nhau rối bời

Nhà che khuất một phía trời
Chỉ nghe sóng gọi nên người tìm ra

Vẫn còn một biển bao la
Vẫn thuyền câu với đảo xa bập bềnh

Vẫn mây bay trắng trời quen…
Bên ta biển vẫn còn nguyên thuở nào

Lá dương rơi chạm xuống đầu
Giật mình ly rượu chờ nhau đến vòng

Ta giờ uống cả gió đông
Sợ gì cơn bấc, cơn nồm, biển ơi !


Phan Thiết mùa hè 2006

KHI EM VỀ TUY PHONG


Em về Tuy Phong gặp nắng
Thương người đang phơi cùng muối
Nụ cười khô thật tươi

Em về Tuy Phong gặp cát
Cây xương rồng thật xanh
Nở hoa trắng

Em về Tuy Phong gặp nước
Nước khoáng nhiều hơn nước ngọt
Điều kỳ diệu thấm cả đến bùn

Em về Tuy Phong gặp đá
Đủ mầu. thành bãi, thành hàng
Như nụ cười làm đẹp trần gian

Em về Tuy Phong tìm anh gặp gió
Đá lăn, cát bay mịt mù
Em nhủ lòng bám chặt, chờ nhau…


Vĩnh Hảo 4/2003© tác giả giữ bản quyền.
.tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi ngày 14.06.2008.