Libération tranh của họa sĩ Nguyễn Hoài Hương (VN)
ĐƯA TAY NGẮT CÁNH LỤC BÌNH

Đưa tay ngắt cánh lục bình
Thử trò may rủi xem mình yêu chưa
Yêu hay không đã biết thừa
Rủi hay may hãy còn chưa biết chừng
Tội gì cứ nhớ người dưng
Tội gì do dự "Thôi đừng có yêu!"
Lại đem buồn gửi trong chiều
Thương bông hoa tím liêu xiêu giữa dòng
Người dưng sao chẳng qua sông
Để bông hoa tím nát lòng vì đâu
Muôn đem ván bắc nhịp cầu
Lại e vướng phải miệng rào thế gian© tác giả giữ bản quyền.

.Newvietart.com đăng tải theo nguyên bản của tác giả ngày 02.06.2008.