MEN
Em chợt biết trái tim mình vừa thức
Những ngày qua băng giá giũ tan rồi
Hương tình yêu đầy ắp ở đầu môi
Vòng tay ấm trao nhau cùng nhịp thở


Men tình nào? Cho ta say điếu đổ
Rực lửa hồng trong ánh mắt cuồng si
Nụ hôn đầu run rẩy đọng trên mi
Cho mắt ướt, trăng nghiêng đầu e thẹn


Như mới lớn- sóng lao xao hò hẹn
Vừa chia tay như thể đã nghìn trùng
Ngày vật vã qua đi trong nhung nhớ
Mắt thâm quầng, vì đêm trắng chờ mong.

© tải đăng theo nguyên bản của tác giả ngày 03.05.2008.