Tranh của họa sĩ Đỗ Duy TuấnMÙA GIÓ CHƯỚNGNày em chiếc váy lỗ..ban
mặc đi để thấy nghênh ngang với đời
còn đây thập loại son tươi
trét đi cho bõ..bờ môi thâm sì


Gắn vào..cong vút..lông mi
thỏa thuê liếc háy.. sân si với người
áo dây lưng lửng nụ chồi
hỏn..cho nhân thế đứng ngồi thất điên


Can chi mà phải ưu phiền
vi vu xế nổ huyên thuyên bạn hàng
điện đàm xài hệ..oang oang
tóc đinh đúng mốt đỏ vàng..khỏi chê


Đường mơ em bước đi về
qua cầu trăng rụng tái tê sông ngàn
Thị Mầu đâu dám chửa hoang
không chồng mà ú bề ngang..
quá tài


Trời cho…
em cứ lai rai© tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi ngày 03.05.2008.