ĐÊM XUÂN

Kindachi ni
kitsune baketari
Yoi no haru


Người đâu gặp gỡ đêm xuân
Phải hồ ly hóa khuê nhân bỡn mình ?  

 
(28/4/2008)MƯA XUÂN

Harusame ni
nuretsutsu no
temari kana


Mưa xuân thấm ướt quả cầu
Rơi trên mái bếp vườn sau thuở nào     

(28/4/2008)

TRONG SƯƠNG


Komabune no
yorade sugiyuku
kasumi kana


Thuyền đi
Thấp thoáng trong sương
Chẳng vào bến đợi 
Mơ màng thuyền trôi  

 
(28/4/2008)


CÁNH BƯỚM MÙA XUÂN


Tsurigane ni
tomarite nemuru
kochou kana


Có con bướm nhỏ mơ màng
Ngủ quên trên chiếc chuông đồng chùa bên   

(28/4/2008)

ĐỒNG XUÂN

Hata utsuya
ugokanu kumo mo
nakunarinu


Ngừng tay cuốc 
Ngửng nhìn mây
Nẫy còn ở đó
Giờ bay đâu rồi !  

 
(28/4/2008)CUỐI XUÂN

Yuku haru ya
shunjun to shite
osozakura


Anh đào nở muộn cuối xuân
Luyến lưu nuối tiếc tuổi hồng ngày qua  

(28/4/2008)

XUÂN MUỘN


Yuku haru ya
omotaki biwa no
daki gokoro


Trên tay nặng trĩu cây đàn 
Bỏ quên lâu lắm 
Muộn màng chiều xuân  

 
(28/4/2008)


phóng dịch

© tải đăng theo nguyên bản của dịch giả gởi ngày 03.04.2008 .