CUỐI CÙNG... EM
Em đi giữa bụi trần gian
Tìm yêu thương giữa trăm ngàn đắng cay
Cuộc đời vay trả, trả vay
Cuối cùng... em cũng duyên may gặp người!TẠ ƠN
Tạ ơn! Người đã cho ta
Chút duyên còn lại bôn ba cuối đời
Miệng cười, nước mắt tuôn rơi
Vần thơ rút ruột- rối bời nỗi đau
Trái tim già cỗi úa nhàu
Ai đem nắng hạ nhuộm màu ái ân
Một ngày, như thể trăm năm
Hoàng hôn tắt nắng- vẫn rừng rực than
Tạ ơn! Người đã thương ban
Cho ta phút cuối bình an tâm hồn!

© tải đăng theo nguyên bản của tác giả ngày 17.04.2008.