HẠT BỤI HỒNG

Trời thu cao, sáng trong ngần
Gió đâu thổi hạt bụi hồng vào thu
Ửng hồng nhuộm lá tương tư
Cuối mùa lá chín, cành khô rã rời
Lá ôm cành khóc chia phôi
Bụi hồng khuất nẻo xa vời ..vào đông
Lá cùng cành hẹn trăm năm
Cành khô lá mục hoá thân bụi hồng  

(8/11/1005)

MÂY TÍM

đám mây tím trên khoảng trời
xanh dáng hình con sóc nhỏ
chắp đôi tay xin hạt hướng
dương trên đường ra phố vẫn
ngước mắt nhìn trời từ  dạo
có thói quen đi tìm ánh
sao hôm trên nền trời thẫm
bóng hoàng hôn biết rằng đâu
đó có người nhìn trời buổi
rạng đông để tìm ánh sao
mai trên nền trời cũng có


biết đâu một vầng mây tím
hình con sóc nhỏ đang chắp
đôi tay xin hạt hướng dương
khi vừa thức giấc đang nhâm
nhi  tách cà phê nóng nhớ 
bài thơ cà phê đắng ngọt
ngào buổi mới tập làm thơ
sai điệu vần đối niêm bằng 
trắc còn trật lất chữa lui
chữa tới chống bút nhìn trời


đám mây tím hôm nao
hình con sóc khi trở về tan
tác bay đầy trời như mây
xám chiều nay đã khác với
hôm qua khi hai người bạn
nói lời giã biệt tuy chẳng
giận hờn mà vẫn không thể
ở lại bên nhau như đám
mây một nửa mình con sóc
đang theo gió bay đi bỏ
đám mây còn lại với trái
tim chỉ còn một nửa buồn
man mác và ly cà phê
hôm nay chỉ còn vị đắng  

(19/2/2008)

TIẾNG TIÊU SẦU

Khuấy từng vòng sóng nhẹ lan
Mưa rơi khẽ động tịnh an bến bờ
Tiếng tiêu sầu vẳng trong mơ
Núi rừng xao xuyến mây xa gợn buồn

(26/10/2007)© tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 13.04.2008.