CỎ LẠgiác mạc của mắt người
hết nhận màu sắc tươi
bãi cỏ buồn tóc rối
xám xịt tận chân trời


cỏ uốn lượn lao xao
sóng âm kêu thì thào
tai nghểnh ngảng chia sẻ
lụi tàn duyên tương giao

anh tròn đời hòn đá
không mắt và không tai
em ẩn vào cỏ lạ
cùng tâm linh đắm say

tặng hạt hạ nguyên tử
cỏ lẫn đá trao nhau
món qua tình bất tử
sống bên ngoài đớn đau.

Thụ Triết trang-8/2006

NHỊP CẦUtặng các bạn gái làm thơ

nhịp hạ lửa
đốt bỏng chân thơ dại
nung đỏ tim
sôi máu trào dâng
tưới đẫm cành phượng vĩ
nhịp thu rơi
trượt chân vừa chạm nước
gội đầu không sạch bụi đời
tóc xanh chớm úa
trả lại lá màu rêu buồn bên cội
nhịp đông hoang lạnh
tê buốt tấm thân trần
phủ tuyết lẻ đơn ấm mình cô quạnh
gặp gỡ chính mình
lời chữ hóa tình nhân
nhịp xuân tươi xanh
níu với trọn đời
cánh én đen chở tia trời rựng sáng
bôi lọ mình âm thầm
cầu may phước đầu năm
© tác giả giữ bản quyền.

.tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi ngày 11.04.2008.