TỰ KHÚC
Có một chiều như thế
Mong manh vệt nắng tàn
Vầng trăng non lạnh lẻo
Đến sớm treo trên ngàn


Có một người như thế
Vô tình như gió hoang
Ra đi không hề biết
Lá rơi đầy lối mòn


Có một mùa như thế
Mang mưa giăng đầy trời
Những hàng cây lặng lẽ
Buông lá vàng chơi vơi


Có mình tôi như thế
Ươm mộng đầy trang thơ
Nghe bâng khuâng nỗi nhớ
Một người trong giấc mơ


Tất cả là như thế
Chiều ơi ! Đừng vội vàng
Người ơi ! Đừng hờ hững
Tôi ơi ! Đừng đa đoan . . .© tải đăng theo nguyên bản của tác giả ngày 09.04.2008.