VẦNG TRĂNG 16
Vầng trăng mười sáu pha màu úa
Hay bởi hồn trăng cũng héo phai
Dạ nguyệt long lanh hương sắc ngọc
Cũng mờ bóng nguyệt bởi làn mây


Đêm nay khép nép bên khung cửa
Ngắm ánh trăng thề để tủi thôi
Trăng hởi ! cùng tôi bầu bạn nhé !
Bởi trăng sầu héo khác gì tôi...


Trăng đêm nay sao trăng buồn thế
Đóa hoa lòng khép nép cùng ai ?
Hoa không tên, cánh hoa phong nhụy
E ấp ven rừng đợi nắng mai


Hoa không tên, cánh hoa màu nhớ
Gói nỗi ân tình nửa trái tim
Nửa vầng trăng sầu vương mái tóc
Thương đau rồi cũng chỉ lặng im !


Nửa trái tim yêu không đủ ấm
Sưởi lòng góa phụ dõi bến mơ
Thôi nhé ! người ơi thôi mộng tưởng
Tình yêu không ngõ ngách mong chờ.


Dẫu rằng bến ấy xa xôi quá
Mà cõi lòng như đã khép rồi
Như cánh hoa trôi trong biển sóng
Như vầng trăng khuất nẽo mây trời..!© tác giả giữ bản quyền.

.tải đăng theo nguyên bản của tác giả ngày 07.04.2008.