PHÙ VÂNCó một phù vân núi
Có một phù vân sông
Ai ơi đời biển động
Xin đừng phù vân lòng.CHỢ QUÊVề quê đi chợ thật vui
Người mua
người bán
láng giềng thôi
Thường vẫn cho nhau nguyên cả thúng
Ra chợ lấy may
chẳng hám lời
Giỏ cua, giỏ cá, mớ tép tôm
Tươi
như mặt ai lấm tấm bùn
Cây nhà lá vườn dư đem bán
Đâu cần toan tính
kiểu nhà buôn
Chợ Quê.
Đi chợ vui thật vui
Tíu tít hỏi han đon đả cười
Nơi đây nhiều thứ không mua bán
Chỉ để cho nhau
những nụ cườiNGẪU HỨNG TRÀĐương không nhấp một giọt trà
Nước trôi dôi một tiếng …khà…lên môi
Đương không nhấp một nụ cười
Bỗng tan nát hết đầy vơi muộn phiềnGẶPThăm chùa…
Gặp em.
Người Xưa…
Nam mô !
*Trong Thi tập “Những Dòng Sông Thức Tỉnh”

© tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 07.04.2008.