PHỐ KHUYA
Trời khuya hiu hắt gió đông
Đèn đêm mờ tỏ ai trong giấc nồng
Chị tôi lặng quét vừa xong
Phố này, phố khác cầu vòng hương quê

Hàng cây che mát người về
Giữa lòng phố vắng dầm dề mồi hôi
Giọt lau ghế đá ai ngồi?
Giọt lau đường phố, giọt rơi vĩa hè.

Ngày đêm khua chiếc chổi tre
Phố khuya lặng lẽ, mùa hè nắng trưa
Chị về! ướt dưới cơn mưa
Nẻo đường ngõ vắng gió đưa tóc nhàu

Chị về! em buốt nổi đau
Bàn tay ngón sạm vết lau phận người
Chạnh lòng thương quá chị ơi…
Tiếng ve sang sẻ dòng đời mong manh…© tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 05.04.2008.