CŨNG MAY CÒN CÓ CÂY ĐÀN
Và... hàng cau lặng lẽ vàng
Và... tôi cũng lặng lẽ đàn ngô nghê
Ngoài chiều dấm dẳng tiếng ve
Nhắn nhe thêm một mùa hè em xa...


Tập quên mượn rượu thay trà
Lai rai vài xị nghe tà tà say
Vườn le te ngọn nồm gầy
Xỉn không chịu xỉn buồn ray rứt buồn...


Buồn ngày em tập lược gương
Là ngày em sắp bỏ trường và... tôi
Buồn ngày em tóc thẳng ngôi
Là ngày em đã chẻ đôi cuộc tình!


Chiều chiều mình gạt gẫm mình
Nắng phai vạt rập vạt rình chực tan
Cũng may còn có cây đàn
Từng tưng kể lể cho ngàn sau nghe...

©.tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi ngày 01.04.2008.