CHÙA TĂNG PHÚCCó một chiều đông nọ
Đôi ta đến chùa này,
Muốn cùng đứng chắp tay
Trước bàn thờ Đức Phật.


Sợ người quen bắt gặp,
Đành đứng cách xa nhau,
Thắp hương rồi cùng cầu
Cho hai nhà hạnh phúc.


Và xin Phật ban phước
Cho tình yêu đôi ta,
Sao cho đến tuổi già
Vẫn có cơ hội gặp.

*

Mỗi lần anh trở lại
Chùa Tăng Phúc một mình,
Bồi hồi nhớ dáng hình,
Nhớ buổi chiều đông nọ.


Dù mới gặp vẫn nhớ
Như không gặp đã lâu.
Lại thắp hương nguyện cầu
Trước bàn thờ Đức Phật,


Dâng tấm lòng chân thật,
Thú nhận mối tơ duyên,
Hướng tâm tới Cõi Huyền,
Cúi đầu xin tăng phúc.


26.2.2008© tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 31.03.2008.