THI SỸ


Đâu cứ làm thơ là THÀNH thi sỹ
In chục tập thơ chẳng ĐƯỢC tập nào
Hội viên HỘI NHÀ VĂN vài thập kỷ
THƠ NGHÌN BÀI không để lại MỘT CÂU


BẤT THI TÀI nhưng ngộ nhận mới đau
Cậu thơ bẻ đôi những mong được nửa
Lại định VỊN CÂU THƠ mà rẫy rụa
Thơ mất tăm khi lũ cuốn qua cầu


THƠ ĐÍCH THỰC đâu chỉ là in ấn
Người ta chép tay, uống cạn từng lời
Son phấn có thần - thơ vô mệnh
Lập thân tối hạ - TỐ NHƯ ơi,


Ai những mong là LẦU là NÚI
Mà trái tim giả dối vô hồn
Đâu là nước mắt tắm cuộc đời chạy ngược
Thơ sáng ngời nồng ấm máu, mồ hôi.

Hà Nội 1997


© tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 24.03.2008.