ĐỒI VỌNG CẢNH
Mây có khi ngừng có khi bay
Sông có khi trong có khi đục
Đục rồi trong
Bởi suối nguồn cũng muốn trôi êm ả
Muốn chiều lịng người
Làm con nước hiền
Uốn lượn giữa bờ xanh


Ngày lặng lờ qua Kinh thành soi bóng cổ
Đêm dưới trăng ngà mênh mang làn ca điệu Huế
Như kiếp hồng nhan say tình khách viễn
Dòng Hương bao nỗi can qua


Chuyện cơ trời mưa nắng
Chuyện chiếc cầu gãy năm xưa
Chuyện dưới mười hai nhịp thuyền rồng không vua
Nỗi trôi lời ca kỹ
Và hôm nay
Chuyện nội ngàn xóa nét nguyên sơ
Đồi Vọng Cảnh lỡ loang màu thủy mặc


Mặc lời kêu thương không đồng vọng
Cảnh cũ sương mờ sáng sớm tinh mơ
Chiều hôm tịch lặng
Huyền ảo đêm trăng
Sẽ vĩnh viễn xóa nhòa
Khi vùng tóc liêu trai đại ngàn
Lầu cao đèn đóm
Được cài lên những trâm lược kiêu kỳ© tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi ngày 20.03.2008.