Harusame ya
Kurenan to shite
Kyo mo ari

Yosa Buson


Mưa Xuân

Mưa xuân mưa bụi mưa bay
Cuối ngày xuân muộn chiều rơi ngập ngừng

 
(12/3/2008)Harukaze ya
Tsutsumi nagoshite
Ie tooshi

Yosa Buson


Gió Xuân

Gió xuân lồng lộng trên đê
Quê nhà nơi cuối đường về còn xa

(12/3/2008)


Osoki hi no
Tsumorite tooki
Mukashi ka na

Yosa Buson


Ngày Xuân


Ngày xuân chầm chậm dần trôi
Để ngày xuân cũ ngậm ngùi dần xa

 
(12/3/2008)


Shoku no hi wo
Shoku ni utsusu ya
Haru no yuu

  Yosa Buson


Đêm Xuân

Thắp lên từng ngọn nến hồng
Lung linh hoa chúc đêm xuân mơ màng

(12/3/2008)


phóng dịch

© tải đăng theo nguyên bản của dịch giả gởi ngày 14.03.2008.