TÁC GIẢ
TÁC PHẨM
. Tên thật Ngô Văn Hoà
. Bút hiệu từ 1955 đến 1975: Anh Hoa
. Bút hiệu từ 1994: Hoa Văn
. Định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1993

Đã Có Thơ In Trong Các Tác Phẩm:

. Tuyển tập thơ Quê Hương
. Tuyển tập thơ Góp Gió
. Những Nhà Văn Hôm Nay của GS Nguyễn Đình Tuyến
. Sách Giáo Khoa
. Tuyển tập Thơ Văn Hoa Vàng
. Tuyển tập Cụm Hoa Tình Yêu
. Tuyển tập Lưu Dân Thi Thoại, bút luận 25 năm thơ hải ngoại
. Tuyển tập Một Phần Tư Thế Kỷ Thi Ca của Nhóm Văn Hoá Pháp Việt
. Tuyển tập thơ Lạc Việt

Các Thi Tập Đã Xuất Bản :

. Đường Em Hoa Nở (1964 với bút hiệu Anh Hoa)
. Thơ Anh Hoa (1965 với bút hiệu Anh Hoa)
. Thơ Lục Bát (1966 với bút hiệu Anh Hoa)
. Những Bài Âu Ca (1968 với bút hiệu Anh Hoa)
. Thơ Và Thời Gian (2002 với bút hiệu Hoa Văn tại Hoa Kỳ)
. Tạ Ơn Đời (2005 với bút hiệu Hoa Văn tại Hoa Kỳ)

XUÂN VỚI NẮNG HỒNG
Đường lên thảm trải đón xuân
Năm mươi năm chuyện phù vân, thế thường
Hoa thơ nở rộ ngàn phương
Văn chương trăm cõi trăm đường mặc nhiên
Năm mươi năm thật diệu huyền
Hương bay bát ngát vạn miền đất thơm
Năm mươi năm dáng xuân còn
Bể dâu mấy thuở tình son muôn vàn
Mặc đời bao cái hỗn mang
Vẫn trong chẳng đục lời vàng câu thưa
Vẫn thuần nét đẹp hồn xưa
Xuân hôm nay nữa đã thừa tình sau
Chào xuân-đừng nhé bể dâu
Đắng đong vẫn trọn tình đầu thủy chung
Xuân về xuân với nắng hồng
Trăm năm văn nghệ tình rong cuộc người.

THƠ GIỮA TRỜI TỰ DO
Hình như Xuân đã về rồi
Ta làm thơ giữa đất trời Tự do
Sá gì cái được cái thua
Cái vô ưu cũng lòng chưa đủ vàng
Nhiễu nhương đời lại hỗn mang
Tình nhau chưa tỏ còn quan ngại đường
Lời thưa chưa đủ mùi hương
Đời chinh nhân thuở văn chương chiến hào
Cánh vui mở khép hồng đào
Lênh đênh bọt biển sóng trào mặc nhiên
Còn gì hơn ánh vàng lên
Kinh Hoa Nghiêm chút tịnh yên cõi mình
Biển đời thuyền có mong manh
Dòng trong dòng đục chẳng tình cũng ân
Bướm hoa một thuở sen ngần
Huệ Lan mấy đoá cũng phần mộ chung
Đường nào đường cũng vô cùng
Cõi thơ ta ở lối hồng bụi hoen
Xuân về rũ áo ưu phiền
Chào nhau phúc hạnh giữa miền phúc ân.

tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 11.01.2008 .


Trang Chính Thơ - Nhạc Văn - Truyện Biên Khảo Nhận Định Âm Nhạc Kịch Nghệ Biên Tập