TÁC GIẢ
TÁC PHẨM. Sinh quán Hà Nội

. Tốt nghiệp các Đại học :
- Đại Học Sài Gòn.
- Đại Học ngoại ngữ Tokyo.
- Cao Học Giáo Dục Đại Học Tokyo.

. Hiện sống và làm việc tại Tokyo Nhật Bản.

THƠ


PHÓNG DỊCH ĐƯỜNG THI 1

PHÓNG DỊCH ĐƯỜNG THI 2

PHÓNG DỊCH ĐƯỜNG THI 3

PHÓNG DỊCH ĐƯỜNG THI 4

PHÓNG DỊCH ĐƯỜNG THI 5

PHÓNG DỊCH ĐƯỜNG THI 6

PHÓNG DỊCH ĐƯỜNG THI 7

PHÓNG DỊCH THƠ ĐƯỜNG 8 : NHỮNG BÀI THƠ TRƯỜNG TƯƠNG TƯ

PHÓNG DỊCH ĐƯỜNG THI 9

PHÓNG DỊCH ĐƯỜNG THI - THƠ LÝ HẠ

PHÓNG DỊCH ĐƯỜNG THI - THƠ LÝ THƯƠNG ẨN

PHÓNG DỊCH ĐƯỜNG THI - MÙA XUÂN 1

CÀ PHÊ ĐẮNG
SÁCH
PHÓNG DỊCH ĐƯỜNG THI : THƠ ĐỖ PHỦ 2
TRƯỜNG CA NƯỚC
BÓNG ĐÊM
PHÓNG DỊCH ĐƯỜNG THI : THÁI LIÊN KHÚC
SỎI

RỒI MỘT NGÀY THU ĐẾN
LÁ ÚA
NẾU...
MẮT NHÌN...
TRONG SƯƠNG
PHÓNG DỊCH ĐƯỜNG THI - MÙA THU 1
PHÓNG DỊCH ĐƯỜNG THI - MÙA THU 2
BUỒN TÀN THU
LỜI HOA
LỬA
TRĂNG MƠ
VƯỜN THU
HÀN SAN THI TUYỂN - 1ĐOẢN VĂN & TRUYỆN


CĂN NHÀ CÓ BỐN PHÒNG

KỶ NIỆM VỀ TẾT
CON MÈO ĐÃ SỐNG MỘT TRIỆU LẦN
TRUYỆN NGƯỜI ONMYOJI
BA CỦA Y
HOTARU MATSURI - ĐÊM HOA ĐĂNG ĐẦU HẠ
CÀ PHÊ ĐẠO
TRONG VƯỜN VẠN DIỆP
CON GÁI
CHÔN CHẶT NIỀM RIÊNG
NẮP KENG
VƯỜN CỎ
CHẾT TRONG CÔ QUẠNH
KEN
BIÊN DỊCH


CHUYỆN PHIẾM VỀ 12 CON GIỐNG


 

HÀN SAN THI TUYỂN

Kỳ Nhất

Trọng nham ngã bốc cư
Điểu đạo tuyệt nhân tích
Đình tế hà sở hữu
Bạch vân bão u thạch
Trụ tư phàm ki niên
Lũ kiến xuân đông dịch
Kí ngữ chung đỉnh gia
Hư danh định vô íchBài Thứ Nhất

Nhà ta ở giữa núi rừng
Chim chuyền trên lối mòn không bóng người
Vườn hoang rộng đến chân trời  
Chập chùng mây trắng phủ ngoài động sâu
Bao năm ở đây đã lâu
Đông qua xuân lại muôn mầu đẹp xinh
Đỉnh chung phỏng được gì anh ? 
Đuổi theo mãi cái hư danh ích gì    

 (3/12/2007)

Kỳ Ngũ

Ngô tâm tự thu nguyệt
Bích đàm thanh kiểu khiết
Vô vật kham bỉ luân
Giáo ngã như hà thuyết  Bài Thứ Năm

Lòng ta tựa ánh trăng thu
Trăng thanh sáng rọi hồ thu trong ngần
Lấy gì so kịp sánh cùng
Làm sao tả được tấm lòng này đây 

(4/12/2007)

Kỳ tam thập nhị

Đăng trắc hàn san đạo
Hàn san đạo bất cùng
Khê trường thạch lỗi lỗi
Giản khoát thảo mông mông
Đài hoạt phi quan vũ
Tùng minh bất giả phong
Thùy năng siêu thế luy
Cộng tọa bạch vân trung  Bài Thứ Ba Mươi Hai

Trèo lên đường núi lạnh căm
Đèo cao đường núi vây quanh chẳng cùng
Đá chồng róc rách suối tuôn
Cỏ lan dưới lũng sương lam mịt mờ
Rêu trơn chẳng phải vì mưa
Dù cho gió lặng thông già vẫn reo
Lụy trần ai chẳng mang theo
Trong mây tìm đến vui vầy cùng ta ?  

  (4/12/2007)
Kỳ Tam Thập Ngũ

Yểu yểu hàn san đạo
Lạc lạc lãnh giản tân
Thu thu thường hữu điểu
Tịch tịch canh vô nhân
Tích tích phong xuy diện
Phân phân tuyết tích thân
Triều triều bất kiến nhật
Tuế tuế bất tri xuânBài Thứ Ba Mươi Lăm

Đường lên núi lạnh mịt mờ
Cheo leo ghềnh đá bên bờ suối tuôn
Tiếng chim rừng vẳng xa xăm
Tịch liêu cảnh vắng đường không bóng người
Gió lùa rát mặt khô môi
Tuyết rơi lả tả trên vai đọng đầy
Sáng ra chẳng thấy mặt trời
Xuân về đâu để tháng ngày dần qua

(4/12/2007)
Kỳ Thất Thập Cửu

Bốc trạch u cư địa
Thiên đài canh mạc ngôn
Viên đề khê vụ lãnh
Nhạc sắc thảo môn liên
Triết diệp phúc tùng thất
Khai trì dẫn giản tuyền
Dĩ cam hưu vạn sự
Thải quyết độ tàn niên  Bài Thứ Bảy Mươi Chín

Bói tìm một chỗ ẩn cư
Thiên Đài chốn ấy, cần chi lắm lời
Vượn kêu sương lạnh suối đầy
Thảo am liền với núi đồi cỏ xanh
Lá rừng hái lợp mái tranh
Đào ao dẫn nước dưới ghềnh về đây
Chuyện đời gác bỏ ngoài tai
Hái rau độ nhật an vui cuối đời  

(4/12/2007)
Kỳ Bách Tam Thập Nhất

Xuất sanh tam thập niên
Thường du thiên vạn lý
Hành giang thanh thảo hiệp
Nhập tái hồng trần khởi
Luyện dược không cầu tiên
Độc thư kiêm vịnh sử
Kim nhật quy hàn san
Chẩm lưu kiêm tẩy nhĩBài Thứ Một Trăm Ba Mươi Mốt 

Ba mươi năm sống trên đời
Đã qua muôn dậm đường đời bôn ba
Bên bờ cỏ mượt sông xa
Ra vào quan ải vấy ta bụi trần
Tu tiên luyện thuốc uổng công
Sách đèn kinh sử lệ thường vẫn quen
Nay về quy ẩn hàn san
Rửa tai gối suối mà thanh thản lòng

(4/12/2007)phóng dịch

( Tokyo )TRANG CHÍNH VĂN & TRUYỆN CHUYỂN NGỮ BIÊN LUẬN NHẬN ĐỊNH KỊCH NGHỆ