TÁC GIẢ
TÁC PHẨM
. Sanh năm 1954
. Nguyên quán Quảng Ngãi.
. Hiện nay cư ngụ tại Tân Sơn - Ninh Sơn - Ninh Thuận.

. Có tác phẩm đăng trên các báo và tạp chí trong nước trước và sau 1975


TAN LỄ

Lễ tan người vội vã về
Vẫn còn một gã tình thua… đang quỳ
Ngước nhìn Chúa quá uy nghi
Chắc là Chúa ít gặp khi thế này
Con còn chưa tỉnh cơn say
Trở mình người đã vuột tay, khuất tầm
Lòng đau tựa một nhát đâm
Đời con chín lỡ, mười lầm… Chúa ơi!

Cúi đầu xin Chúa trên trời
Thả Hồng-Ân xuống vớt đời con lên!RỐI…

Miệng đời mãi gọi con rối
Đau lòng con lắm Chúa ơi!
Yêu người lẽ nào lại tội
Mà sao phải rối suốt đời?!

Con đâu nào là Thần Thánh
Cũng chung xác tục cõi phàm
Không may để rồi phải tội
Mối tình đầu sớm dở dang

Tháng năm dẫm hoài chỗ xoáy
Được một người khác vớt lên
Ơn người chữa lành vết sẹo
Con thương, thương suốt cuộc đời…

Cúi xin Ngôi Cha sáng tỏ
Đứa con cõi tạm một lòng
Rối đời, nhưng không rối đạo
Con tin vào Chúa, Chúa ơi!CON CHIÊN LẠC LOÀI

Nhìn Chúa, chỉ nhìn từ xa
Lại gần sợ Người quở trách
Bữa tiệc trên bàn bày sẵn
Làm gì có phần của con!

Đàn chiên sếp hàng nhận bánh
Riêng con lớ ngớ cuối bàn
Thèm sao được lần nhận lãnh
Mình và Máu Thánh Chúa ban

Tiệc tàn, lễ cũng vừa tan
Ra về lòng buồn tê tái
Đàn chiên rộn ràng cười nói…
Riêng mỗi con bước gục đầu.
TRANG CHÍNH VĂN & TRUYỆN CHUYỂN NGỮ BIÊN LUẬN NHẬN ĐỊNH KỊCH NGHỆ