TÁC GIẢ
TÁC PHẨM
. Tên Thật : Hồng Thị Vinh
. Sinh quán : TP Huế
. Trú quán : Nha Trang
. Nghề nghiệp : Giáo viên
. Hôi Viên Hôi VHNT Khánh Hoà

Đã xuất bản :

- Ngàn năm mây bay
- Mưa đầu nguồn
- Đời vạn dặm
Thơ nhiều tác giả:
- Tuyển tập “ Thơ văn xuôi Việt Nam và nước ngoài “
- Các tuyển tập Nhà văn hóa Tỉnh Khánh Hòa
- Tuyển tập Festival Huế 2004
- Tuyển tập “ 1000 nhà thơ Huế đương thời“
- Nhiều Tạp chí và báo trong và ngoài tỉnh

Sẽ xuất bản :

- Thơ : Hạt bụi hồng
- Truyện ngắn : Bến trăm năm
- Tiểu thuyết : Những cơn bão đi quaTHUYỀN VỀ

Quay thuyền về chốn vĩnh hằng
Bỏ con nước cũ lòng vòng bấy lâu
Nhiễu nhương vạn sắc tinh cầu
Tiếng chuông hồi vọng một màu hoang mê

Bốn bề đá cuội ngồi nghe
Nguồn tâm ào ạt đổ về lòng khe
Thuyền ta ta chống ta chèo
Hiện tiền vắng mặt thiên thu dập dìuHaiku

RỪNG XUÂN

Bừng đón xuân
Rừng hoa dại
Đôi bướm vàng

Núi rừng trùng điệp
Chiếc gậy trúc
Vị sư già

Hồn trần bụi tục
Nương theo
Gió thoảng ngoài

Là hạt cát
Bay vòng
Vô lượng kiếpHaiku

TIẾNG AI GỌI VỀ

Chưa tìm đã có
Chưa nắm đã mất
Được mất vơ chung

Trăng thơm
Mây tỏ
Tự nhiên rằm

Đi tìm vầng trăng
Lạc miền lai vãng
Tiếng ai gọi về

Bánh xe chuyển luân
Lần lượt chở hết
Cát bụi lên nonTRANG CHÍNH VĂN & TRUYỆN CHUYỂN NGỮ BIÊN LUẬN NHẬN ĐỊNH KỊCH NGHỆ