• Tên thật là Đỗ Thị Yên.
  • Bút hiệu : Yên Thành.
  • Sinh năm 1953 tại Hà Nội.
  • Hiện hành nghề Đông Y tại Hà Nội.
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI