YẾN LINH


 • Tên thật Nguyễn Thị Yến Linh
 • Sinh ngày 26.11.1989 .
 • Tại Biên Hoà - Đồng Nai.
 • Sống và học cấp 2, cấp 3 tại Quảng Ngãi.
 • Cư trú tại Sài Gòn.
 • Hiện là sinh viên khoa Ngữ Văn trường Đại học KHXH & NV (Tp. Hồ Chí Minh).
 • Bắt đầu tập viết lách từ năm học lớp 11, đoạt tặng thưởng dành cho tác giả trẻ nhất của báo Văn Nghệ. (Cuộc thi truyện ngắn của tuần báo Văn Nghệ năm 2006-2007)
 • Đã có nhiều truyện ngắn đăng trên báo.
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI
 • HAI MẶT
 • GIẤC MƠ ĐÊM
 • ĐIÊN
 • NHỮNG ĐỐM LỬA MÀU ĐỎ
 • SAU Ô CỬA SỔ
 • KÝ ỨC ĐÁNH RƠI
 • THẰNG RÁC
 • NHỮNG PHIÊN BẢN NẰM NGHIÊNG - chương 1 & 2 - Truyện dài
 • NHỮNG PHIÊN BẢN NẰM NGHIÊNG - chương 3 - Truyện dài
 • NHỮNG PHIÊN BẢN NẰM NGHIÊNG - chương 4 - Truyện dài
 • NHỮNG PHIÊN BẢN NẰM NGHIÊNG - chương 5 - Truyện dài
 • NHỮNG PHIÊN BẢN NẰM NGHIÊNG - chương 6 - Truyện dài
 • NHỮNG PHIÊN BẢN NẰM NGHIÊNG - chương 7 - Truyện dài
 • NHỮNG PHIÊN BẢN NẰM NGHIÊNG - chương 8 - Truyện dài
 • HÀNH TRÌNH DI TRÚ
 • NHỮNG PHIÊN BẢN NẰM NGHIÊNG - chương 9 & 10 - Truyện dài
 • NHỮNG CÁI BÓNG LƯỚT QUA BÊN ĐỜI
 • CHUYỆN CỦA BA NGƯỜI
 • NHỮNG PHIÊN BẢN NẰM NGHIÊNG - chương 11 - Truyện dài
 • NHỮNG PHIÊN BẢN NẰM NGHIÊNG - chương 12 - Truyện dài
 • NHỮNG PHIÊN BẢN NẰM NGHIÊNG - chương 13 - Truyện dài
 • NHỮNG PHIÊN BẢN NẰM NGHIÊNG - chương 14 - Truyện dài
 • NHỮNG PHIÊN BẢN NẰM NGHIÊNG - chương 15 - Truyện dài
 • NHỮNG PHIÊN BẢN NẰM NGHIÊNG - chương 16 - Truyện dài
 • NHỮNG PHIÊN BẢN NẰM NGHIÊNG - chương 17 - Kết