• Sinh năm 1952 tại Thanh Hóa
  • Tốt nghiệp ĐH Hàng Hải về công tác tại Cảng Thanh Hoá
  • Hiện nghỉ hưu tại Hà Bình-Hà Trung-Thanh Hoá
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI