• Tên thật Nguyễn Xuân Bảo
 • Bút danh khác: Trực Ngôn, Tú Sừng
 • Sinh: 16/10/1935 tại Huế
 • Quê: Triệu Phong, Quảng Trị
 • Thường trú: Biên Hòa, Đồng Nai
 • Huy chương Vì Sự Nghiệp Văn Học Nghệ Thuật
 • Hội Viên Hội Văn Học Nghệ Thuật Đồng Nai
 • TÁC PHẨM XUẤT BẢN :

 • Mấy nhành hoa tím (Thơ) NXB Đồng Nai 1997
 • Khúc hát những dặm đường (Ký và thơ) NXB Quân Đội Nhân Dân 2004
 • Trăng Giêng (Thơ) NXB Hội Nhà Văn 2007
 • Tôi đi nhặt bụi vàng (Tùy bút và thơ) 2008
 • Âm vang một dòng sông (Trường ca và thơ)
 • Và nhiều tập thơ, chủ biên các tập văn, thơ, ký và in chung…
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI
 • TRẤN BIÊN
 • SÔNG ĐỒNG NAI
 • CÙ LAO HIỆP HÒA
 • CÂY CAO SU
 • NÚI CHỨA CHAN
 • HƯƠNG CAU
 • ĐÊM HƯƠNG GIANG NGHE CA HUẾ
 • NHA TRANG ĐÊM HUYỀN ẢO
 • BẢN ĐỒ ĐÁ VIỆT NAM
 • NÓI VỚI CÚC DÃ QUỲ