. Bút hiệu: Trinh Huyền
. Sinh năm: 1957
. Tại Kim sơn – Ninh Bình
. Nghề nghệp: Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
. Hội viên Hội Văn học Nghệ Thuật Lâm Đồng
. Hiện sống và viết tại thị trấn Liên Nghĩa - Đức Trọng – Lâm Đồng

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. NHỮNG DÒNG SÔNG THỨC TỈNH Nhà Xuất Bản Văn Học 2007