• Sinh ngày 25-12-1941
 • Tại: Hùng Thắng - Tiên Lãng - Hải Phòng
 • Hội viên Hội Văn Nghệ Dân Gian
 • Hội viên Hội nhà văn Hà Nội
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Gửi lời không nói - thi tập - NXB Hội Văn học Nghệ thuật HN – 1991
 • Đừng làm đau cỏ - thi tập - NXB Lao động – 1992
 • Hạt nắng làm mưa - thi tập - NXB Thanh niên – 1994
 • Cuộc đối thoại câm - thi tập - NXB Văn học – 1996
 • Giữa dòng xuôi ngược - thi tập - NXB Lao động – 1999
 • Trăm phần trăm gió sương - thi tập - NXB Văn Hoá Thông Tin – 2002
 • Trăng ban ngày - thi tập - NXB Hội nhà văn VN - 2004
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI • NGÃ NƠI ĐẤT QUÊ
 • BỮA CƠM QUÊ
 • ĐỪNG LÀM ĐAU CỎ
 • MÙA THU VÀ NGƯỜI ĐI CÂU
 • ĐÊM TRĂNG EM TẮM
 • MÙA LÁ RỤNG
 • NGƯỜI ĐÀN BÀ BAN ĐÊM VÀO CÔNG SỞ
 • NGÀY CON ĐI LẤY CHỒNG
 • TRĂM PHẦN TRĂM GIÓ SƯƠNG
 • CUỘC ĐỐI THOẠI CÂM
 • NGÀY XƯA ẤY
 • CHUỖI THƠ HAI CÂU
 • CHIỀU NOËL
 • CHÙM THƠ NGẮN
 • CHIỀU BA MƯƠI TẾT
 • CHUỖI THƠ HAI CÂU
 • THỊ MẦU LÊN CHÙA
 • BỐN MÙA
 •  THOÁNG Ở NÚI ĐÔI
 •  ĐÁM TANG Ở BỆNH VIỆN TÂM THẦN
 •   DÒNG SÔNG QUÊ MẸ
 • KHOẢNG TRỜI KÝ ỨC
 •  NGƯỜI VỀ
 •  BẮT CÁ MÒ CUA
 •  NGÀY XƯA ẤY
 •  CHUYỆN CÁ HOÁ RỒNG
 •  LÁ BAY SÂN CHÙA
 •   TRÊN VẠT THÂM CANH
 • CHỤP HÌNH CÙNG TƯỢNG GỖ  
 •  UỐNG RƯỢU CÙNG BẠN CŨ
 • RƯỢU SUÔNG 
 • UỐNG RƯỢU
 • RƯỢU CẦN 
 • NHÂM NHI
 • ĐỨA NÀO BẢO SAY
 • DÒNG SÔNG QUÊ MẸ
 • HẢI PHÒNG MỘT THOÁNG
 • TO MY COUNTRY, I AM AN IMPOSSIBLE DEBTOR
 • CHÙM THƠ ÂU CHÂU KÝ SỰ 1
 • CHÙM THƠ ÂU CHÂU KÝ SỰ 2
 • CHÙM THƠ ÂU CHÂU KÝ SỰ 3
 • CHÙM THƠ ÂU CHÂU KÝ SỰ 4
 • CHÙM THƠ ÂU CHÂU KÝ SỰ 5
 • LỜI THÂN NGỎ GỬI ÂU CHÂU
 • XEM CHỌI TRÂU
 • CON DẤU TÌNH YÊU
 • CHỢ CẦU GIẤY
 • ĐÔI MẮT
 • ĐÊM HƯƠNG GIANG TA UỐNG
 • CÒN THOẢNG VƯƠNG THEO
 • NGƯỜI GÁNH NẮNG TRƯA
 • ÔNG LÃO XE BÒ
 • CỬA SÔNG
 • QUA HỮU NGHỊ QUAN
 • TRÊN LẦU QUAY
 • BÊN TƯỢNG TRẦN NGHỊ Ở THƯỢNG HẢI
 • THƯỢNG HẢI PHỐ ĐÊM
 • NÓNG Ở NAM KINH
 • BIA THANH ĐẢO
 • TIÊN LÃNG THÁNG BA
 • TÌM VĂN BIA
 • LÀNG MÌNH
 • MUỖI MỪNG
 • DẾ RU
 • HOA CẢI MÙA DƯA
 • ĐÀI SÁU MẶT
 • HOA CÚC DẠI
 • CƠN GIÔNG NƠI EM ĐẾN
 • NỢ MÌNH
 • BÀN CỜ TIÊN - CÔN SƠN
 • LÁ CHỒNG KHÔNG
 • QUA BẾN NINH KIỀU
 • CHỢ NỔI - CÁI RĂNG
 • MỒ CÔI HÒN TỬ*
 • BÊN TƯỢNG ĐÀI MẠC CỬU Ở HÀ TIÊN
 • VẾT LẤM ĐỒNG TIỀN
 • CHỈ CÓ TÌNH YÊU
 • QUÁN CÁ BÊN HỒ
 • KHỐN KHỔ CÁI NGÀY XUÂN
 • CHUYỆN NHÀ GUỘC
 • VỀ MỘT MÁI TRƯỜNG ...
 • NỢ CHỮ
 • THĂM LÀNG VẠN VỸ
 • PHONG NHA - KẺ BÀNG CỦA VIỆT NAM ...
 • TIÊN LÃNG, MỘT VÙNG VĂN BIA
 • CUỘC THI
 • MẠCH THƠ TỪ MIỀN ĐẤT TỔ
 • CHẤT XÂY DỰNG TRONG KỊCH BẢN SÂN KHẤU CỦA LÊ VĂN
 • CỔ PHÁP CỐ SỰ
 • THUỐC LÀO TIẾN VUA
 • NƠI THỜ TIẾN SỸ, THƯỢNG THƯ NHỮ VĂN LAN
 • RỦ NHAU ĐI UỐNG BIA HƠI