VƯƠNG QUỐC OAI

  • Vương Quốc Oai
  • Bút danh: Quốc Oai, Vi Hoài
  • Sinh ra và lớn lên tại Phủ Quốc Oai, xứ Đoài, VN
  • Sống tại Hà Nội, Long An
  • Cử nhân Báo chí
  • Viết báo tự do và kinh doanh  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI