VŨ MIÊN THẢO
. Tên thật  VÕ TẤN LỘC.
. Tuổi con gà.
. Sinh tại Ba Chúc - An Giang .
. Các bút danh khác: Vũ Tịnh Biên – Vũ Mậu Tý – Nguyễn Thy .
+ Tác phẩm đã đăng trên các báo, tạp chí, website ...  

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. Mùa phượng (1973)
. Tuyển  tập  30 năm Thơ Tây Ninh NXB VN TP.HCM 2005 (in chung)
.  Dòng sông và nỗi nhớ NXB-TP.HCM  -2007


Tôi  làm thơ nhiều hơn viết văn xuôi.  Viết để lấp đầy khoảng trống dai dẳng…Tôi viết  trong mơ về tương lai thì ít nhưng  quá khứ thì dầy như cỏ mùa mưa; có làm cho các bạn vui hay buồn, đồng cảm hay không… xin dành cho những trang viết trả lời.  Viết thành những từ, những câu cũng đã là nhiêu khê rồi! ( nhiêu khê với chính tôi và với những ai đó “làm như tôi”).  Khi những kỷ niệm “đẹp” không về nữa, tình yêu không tới nữa và cái gì  của quá khứ thuộc về vĩnh hằng, tôi và thơ tôi cũng ….