• Tên thật và cũng là bút hiệu : Vũ Hy Triệu
  • Sinh năm 1949.
  • Hội viên Hội Văn nghệ Bình Thuận.
  • Đã có nhiều tác phẩm thơ và truyện ngắn đăng tải trên các tạp chí văn nghệ trước 1975
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI