• Thạc sỹ Kiến trúc sư.
 • Cư ngụ tại Mỹ Đình 2, Quận Từ Liêm, Hà Nội.
 • Giảng viên chính giảng dạy 15 năm trước khi nghỉ hưu tại Đại học Kiến trúc Hà Nội.
 • Hiện nay vẫn đang làm việc cho công ty Kiến trúc sư Hà Nội - HTT- group.
 • Đã thiết kế nhiều công trình xây dựng trên T.phố Hà Nội. T.phố Hồ Chí Minh.
 • Kết hợp với các công ty thiết kế Kiến trúc khác với các công trình ở Nha trang, Huế.từ thấp tầng đến 40 tầng.
 • Viết văn là sở thích cùng với sáng tác thiết kế Kiến trúc công trình.
 • Sở thích : Viết truyện ngắn liên quan đến Văn hoá, Tình người, ít liên quan đến chính trị.
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI • NGÀY CHA MẤT
 • THU EM
 • ĐÊM LẠNH
 • SƯ BỐ ÔNG TÍCH SỰ
 • MỘT NGÀN NĂM HÀ NỘI - Kỳ thứ 1
 • MỘT NGÀN NĂM HÀ NỘI - Kỳ thứ 2
 • ĐÊM MUỘN
 • Điệu Múa Thuỷ Cung
 • Rằm “Xá Tội Vong Nhân” Tháng Bảy
 • Ông Dũng - 1
 • Ông Dũng - 2
 • ĐÊM QUÊ
 • Xứ Sở Thần Giáo Cambodia
 • Lũ Ma Quê
 • CHÓ TÂY
 • ĐÊM QUANG MINH
 • TÊXÊRA
 • VIÊN NGỌC  MẮT MÈO - 1
 • VIÊN NGỌC  MẮT MÈO - 2
 • NGÔI BIỆT THỰ CÓ MA
 • VIÊN NGỌC  MẮT MÈO - 3
 • VIÊN NGỌC  MẮT MÈO - 4
 • VIÊN NGỌC  MẮT MÈO - 5
 • VIÊN NGỌC  MẮT MÈO - 6
 • VIÊN NGỌC  MẮT MÈO - 7
 • VIÊN NGỌC  MẮT MÈO - 8
 • Hà Nội Ơi, Đâu Rồi!
 • VIÊN NGỌC  MẮT MÈO - 9
 • Con Mèo Tuổi Thơ
 • Thịt Chó Quảng Bá
 • Cô Gái Ấy Là Ai? - Kỳ 1
 • VIÊN NGỌC  MẮT MÈO - 10
 • Hôm Nay Ngày 8 Tháng 3
 • Cô Gái Ấy Là Ai? - Kỳ 2
 • Cô Gái Ấy Là Ai? - Kỳ 3
 • Cô Gái Ấy Là Ai? - Kỳ 4
 • Cô Gái Ấy Là Ai? - Kỳ 5
 • Cô Gái Ấy Là Ai? - Kỳ 6
 • Ước Gì
 • Ngày 17 Tháng 8 Có Gì ?
 • Ngôi Biệt Thự Có Ma
 • Ông Dũng - 3
 • MỘC CHÂU KÝ SỰ
 • Mùi Hương Phấn
 • Đi Câu Cá Suối
 • Đi Câu Giật Cá Quả
 • Văn Hóa Hán Trung Hoa 1
 • Văn Hóa Hán Trung Hoa 2
 • Việt Nam Là Một Trong Những Nước “Ít Vận Động” Nhất Thế Giới.
 • Mắt Mèo (1)
 • Mắt Mèo (2)
 • Mắt Mèo (3)
 • Mắt Mèo (4)
 • Mắt Mèo (5)
 • Mắt Mèo (6)
 • Mắt Mèo (7)
 • Mắt Mèo (8)
 • Mắt Mèo (9)
 • Mắt Mèo (10)
 • Mắt Mèo (11)
 • Mắt Mèo (12)
 • Mắt Mèo (13)
 • Thông Điệp Từ Cổ Vật - biên luận
 • Mắt Mèo (14)
 • Mắt Mèo (15)
 • Mắt Mèo (16)
 • Mắt Mèo (17)
 • Mắt Mèo (18) Kết
 • Nào Em Có Nói Gì Đâu? - thơ

 • Hoàng Cầm với Nguyễn Tuân
 • Tao Mày, Mới Đây