• Vũ Băng Đình
  • Sinh năm Giáp Tuất(1934), Tại Hưng Yên.
  • Nguyên Quán:Thôn Nại (Cầu Nại), Hưng Hà (Hưng Nhân), Thái Bình.
  • Cựu Học Sinh Tam, Nhị (10,11) Sinh Ngữ, Chu Văn An Hànội.
  • Đạo Diễn Truyền Hình Điện Ảnh (VNCH).
  • Khóa 6 SVSQ Trừ Bị Thủ Đức.
  • Đạo Diễn Truyền Hình Quân Đội
  • Công Cán Ủy Viên tại Văn Phòng Bí Thư, Trưởng Phái Đoàn kiêm Giám Đốc Báo Chí Phủ Tổng Thống (VNCH).
  • Quản Đốc Trung Tâm Quốc Gia Điện Ảnh kiêm Chánh Sự Vụ Sở Thời Sự Nha Vô Tuyến Truyền Hình Việt Nam (THVN Băng Tần 9).
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI  •    THANH HIÊN THI TẬP