• Nơi sinh: Biên giới Tây Nam
 • Nguyên quán: Bến Cầu - Tây Ninh – VN
 • Trước 75: viết văn, thơ cho các báo… trong nước
 • Hiện nay: không lệ thuộc hội đoàn, cơ quan…
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Gã thi sĩ và chiếc thòng lọng trên ngọn đầu kèo
 • Sầu ca rừng xuân thu - Phù du nhưng thiên thu
 • Tình thơ dại - Bầy thú dữ văn minh
 • 103 hoa đồng tiền - Như dòng sông vẫn chảy
 • Nguyệt ký trong hầm rắn - 108 hoa điên điển
 • Chân hoa lá ngủ - Tình độ kinh
 • 150 huyền nhiệm khúc - A tỳ ca
 • 12 bài thơ gửi cho thơ -
 • Ca khúc: 12 tình khúc dâng mẹ Xb- 2007
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TRÊN NEWVIETART
 • TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN LÒ SÁT SINH
 • THƠ GỬI CHO THƠ
 • THI SĨ VÀ MƯU SĨ
 • GÃ THY SỸ TRẺ TUỔI VÀ CHIẾC THÒNG LỌNG TRÊN NGỌN ĐẦU KÈO
 • XUÂN TRÊN CÙ LAO MA
 • TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN LÒ SÁT SINH (bản mới)
 • ÁC TRI THỨC
 • SỐNG CHUNG VỚI QUỈ
 • NHỚ MẸ
 • MÙA THU TRONG CÔNG VIÊN KONYA
 • BỈ CỰC XUÂN
 • ATỲCA
 • TRÊN SÔNG BÈO GIẠT
 • NGƯỜI HỐT RÁC ĐƯỜNG ĐÊM NOEL
 • CÔNG CHÚA THÁI LAN
 • MƯA ACIDE
 • THÔNG ĐIỆP CỦA THY SỸ
 • NHỮNG ĐÀN EM DA TRẮNG
 • ƯU BI CA
 • ĐÊM NGHE MƯA CUỐI ĐÔNG
 • VỀ THÔI! THƠ ƠI!
 • VỀ THÔI! TA ƠI!
 • THI SĨ QUA SÔNG
 • ĐỒNG CẢM
 • NỐI VÒNG TAY LỚN
 • DÂN VIỆT NAM
 • XUÂN HOA NGHIÊM
 • ĐÁ .. đá!
 • NGÀY XUÂN LÊN NÚI UỐNG RƯỢU VỚI NHỮNG NGƯỜI SẮP CHẾT
 • THƯƠNG CHA
 • CÁNH ĐỒNG VÀNG
 • VU LAN…BUỒN!
 • TRUNG THU… HÉO
 • RA ĐI
 • NHỮNG NGÀY XUÂN Ở TÂY NINH
 • NHỮNG VIÊN GẠCH MÀU DA NGƯỜI
 • BUỒN ĐÔNG PHƯƠNG
 • BUỒN NHƯ MỘT CON ĐƯỜNG
 • TÌNH ĐẮNG
 • VU LAN… BUỒN!
 • TRUNG THU… HÉO
 • RA ĐI
 • Tiễn con nơi phi trường
 • Phòng tranh ngày tận thế
 • Khi nhớ con
 • Người hốt rác đường đêm Noël